Metoda Rötzera - przypomnienie

Poniższe filmy stanowią podsumowanie/przypomnienie wiedzy zdobytej na kursie.
Nie mogą zastąpić nauki pod okiem nauczyciela metody Roetzera!

Więcej informacji można znaleźć na stronie INERu

Objaw śluzu

Interpretacja wykresu temperatury

Temperatura - sytuacje nietypowe

Niepłodność względna

Krwawienie śródcykliczne

Badanie szyjki macicy

Po odstawieniu pigułki

Poczęcie

Po porodzie

Menopauza