9-cio tygodniowe (stacjonarne w Katowicach)

Są to spotkania dla narzeczonych, które odbywają się w formie 9-ciu cotygodniowych dwugodzinnych spotkań zakończonych dniem skupienia. Czas pomiędzy spotkaniami jest także czasem dialogu na zaproponowane jako zadanie domowe tematy.

Zakres kursu obejmuje:

Ostatnie spoktanie trwa 3 godziny (z uwagi na dzień skupienia). Ukończenie kursu potwierdzone jest dyplomem, który zaświadcza o odbyciu wyżej wymienionych elementów przygotowania do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

Kurs nie obejmuje wizyty w poradni!

Aby być w pełni przygotowanym do zawarcia sakramentalnego małżeństwa, po ukończeniu kursu konieczna jest jeszcze dodatkowa wizyta w Poradni Życia Rodzinnego (w zależności od diecezji mogą to być dwa lub więcej spotkań).

Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne.

Najbliższe terminy 9-tygodniowego przygotowania do małżeństwa metodą dialogową w Duszpasterstwie Akademickim w Katowicach:

Spotkania odbywają się w Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego w Katowicach lub w sali Wydziału Teologicznego (w zależności od ilości par) we wtorki od godz. 19:00.

Wszelkich informacji na temat kursu udzielają animatorzy, tel. 533 455 356 oraz Duszpasterz Akademicki.